top of page

Alice Vlottes

Fascinatie voor narcisme 

Hoe meer ik over narcisme te weten kom, hoe fascinerender dit verschijnsel blijkt te zijn.  

Door mijn achtergrond als psycholoog heb ik veel kennis opgedaan over zowel de mens in liefdes relaties en ook over de mens in een werksituatie. Deze combinatie van beide terreinen maakt mijn expertise redelijk uniek. In 2019 verscheen mijn eerste boek “Narcisme in relaties” dat ik samen met Daan Wienke schreef. Dit boek bleek aan zo’n behoefte te voldoen dat het de winkels uitvloog en binnen twee maanden  een tweede druk verscheen. 

Tijdens de interviews die ik voerde, bleek dat narcisten in bepaalde beroepsgroepen oververtegenwoordigd zijn en dat riep bij mij de vraag op hoe deze personen zich in hun werk gedragen. Als in hun privé leven narcistisch gedrag zo beschadigend is, hoe is dit gedrag dan in hun werksituatie? Hebben zijn medewerkers op dezelfde wijze last van dit gedrag als partners dat in hun persoonlijke levensfeer hebben? Op welke wijze uit narcisme zich op de werkvloer?  Deze vragen waren voor mij leidend bij het vervolgboek: Narcisme in organisaties, hoe overleef ik een narcistische manager?   Na krap twee jaar onderzoek en schrijven kon ik met trots het verhaal van veel medewerkers die werkten met een narcist publiceren.  

Narcisme is een verschijnsel dat mensen verblindt en beschadigt. Daarom is mijn overtuiging dat er meer bekendheid over narcisme moet komen. Hoe eerder mensen narcisme herkennen, des te sneller lukt het om afstand te nemen. En in deze overtuiging werd ik gesterkt door alle personen die ik geïnterviewd heb voor beide boeken.

Wie ben ik?

 

Als docent op een Hogeschool voor Economische Studies gaf ik behalve colleges in management, ook les in arbeids- en organisatiepsychologie. Vervolgens gaf ik leiding bij een organisatie voor sociale veiligheid, waarbij ik geboeid raakte door groeps- en interactieprocessen bij kinderen. Om deze groepsprocessen makkelijker bespreekbaar te maken heb ik aantrekkelijk spelmateriaal ontwikkeld die docenten kunnen inzetten in hun lessen.

Door mijn werk als trainer en organisatieadviseur maakte ik kennis met veel bedrijfsculturen, waarbij opviel dat de dynamieken tussen  mensen in die organisaties soms veel op  elkaar lijken, maar ook heel verschillend zijn.

Naast mijn werk als adviseur en vertrouwenspersoon werk ik in een praktijk als psycholoog,  Mensen uit het hele land weten mij te vinden voor advies en begeleiding bij narcistische relaties. 

Mijn drijfveer om met mensen te werken is gelegen in de overtuiging dat mensen het best functioneren wanneer ze zelf de regie over hun leven hebben.  De rode draad in mijn werk is dat ik graag met mensen meedenk en hen begeleid op cruciale momenten in hun leven, met oog voor de samenhang tussen de persoonlijke en de organisatiebelangen. Door mijn expertise van narcisme heb ik veel kennis ontwikkeld  over de dynamiek van interacties tussen mensen en ik hoop daarmee bij te kunnen dragen aan een groter werk- en levensplezier.

© 2024 by Alice Vlottes

bottom of page